Voda v koupacím zahradním jezírku musí proudit. Jak na to?
koupaci jezirko

Dosažení ideálního průtoku vody v zahradním koupacím jezírku nebo alespoň přiblížení se k němu vám umožní dostatečně výkonné čerpadlo. To může sice zpočátku znamenat vysokou vstupní investici, která se časem vrátí na nižším objemu potřebné údržby. Nebudete řešit také tolik potíží s řasou a budete se moci těšit z bezproblémového fungování vašeho jezírka.

Jaké jsou důsledky nedostatečného průtoku vody v jezírku?

Nečerpání či poddimenzované čerpání vody v jezírku se může projevovat v neustále vznikajících organických usazeninách, které mohou dlouhodobě zůstávat v jezírku a kazit jeho vodu. V důsledku toho se v jezírku objeví povlaky a nánosy, které jsou podhoubím pro řasy, které se v chomáčích začnou objevovat nejen na hladině vody. Proudění vody v koupacím jezírku podporuje také bakterie, které mají v jezírku zajišťovat jeho biologické čištění. Ty potřebují mimo jiné živiny a minerály, jako například uhlík, kyslík a další. Tyto látky se k nim dostanou díky proudění vody. Bakterie se potřebují usadit po celé ploše jezírka od filtru, fólie, kamenů, po čerpadlo, hadice a podobně. Dopřejte jim dostatek prostoru a proudění pro jejich lepší rozmnožení.

Jak silné by mělo být proudění u zahradních jezírek?

Při volbě čerpadla pro zahradní jezírka byste měli vzít v potaz především to, že by mělo zvládnout přečerpat celý objem jezírka za 1 až 2 hodiny. To znamená, že pro jezírko o objemu 50 kubíků je optimální čerpadlo s výkonem 50 000l/hod. Minimální výkon by měl být zhruba poloviční. Při jeho dimenzování ale musíte započítat také ztráty vznikající v důsledku průtoku vody hadicemi, ohyby, koleny a dalšími součástmi systému. Proto je dobré čerpadlo mírně naddimenzovat. Tyto hodnoty průtoků jsou u menších koupacích jezírek dosažitelné. Z hlediska konstrukce čerpadla ale může být problém vybrat stejnou logikou čerpadlo pro větší jezírko, dejme tomu s objemem 100 kubíků. V tomto případě se snažte ideálním průtokům alespoň přiblížit.

Jak nasávat vodu v jezírku?

Tím nejlepším způsobem je dnová vpusť s čerpadlovou šachtou a čerpadlem v její suché komoře, které odebírá vodu z šachty. Při instalaci čerpadlové šachty si dejte pozor, abyste nepoškodili fólii. Oprava jezírkové fólie je poměrně nákladná a především není vůbec jednoduchá.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.